Geulle | straatinfo

overige politie meldingen

Onderzoek naar aangetroffen vaten en bus

overige

Geulle - De politie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een aangetroffen bus en meerdere vaten. Mogelijk is er sprake van dumping van drugsafval, nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

Rond 16.45 uur kreeg de politie van een alerte passant demelding dat er een bestelbus met meerdere vatten aan de Broekveldweg stond. Debus stond vast aan de rand van een helling richting een naast gelegen beek, waarenkele vaten in lagen. De omgeving is afgezet en de brandweer heeft metingenverricht. Mogelijk dat het gaat om dumping van afval afkomstig van eendrugslaboratorium. Team Ondermijning van de politie zal met experts van deLandelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) nader onderzoek instellen.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben over dit incident worden verzochtom contact op te nemen met de politie via 0900 - 88 44 of indien gewenst anoniemvia Meld Misdaad Anoniem te bereiken via 0800 - 7000.

Ondermijningsteam Limburg

De politie in Gennep werkte onder andere samen met hetondermijningsteam Limburg en de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. De actiem.b.t. het drugslab sluit aan bij de sturing op de gezamenlijke aanpak om alsoverheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Een van de grotegevaren voor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- enbovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteitendie bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale dienstenzoals transport, opslag, financin, vergunningen en huisvesting. Hetondermijningsteam werkt integraal samen met gemeenten, provincies,bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdienstenen burgers. Elke interventie raakt en verstoort dit soort criminelesamenwerkingsverbanden.

Soortgelijke berichten

Vaten met mogelijk drugsafval gedumpt
Zetten

Onderzoek naar aangetroffen vaten in loods
Oudenbosch

Vaten met afval drugslab aangetroffen
Tilburg

Vaten drugsafval gedumpt
Haghorst

Getuigenoproep: Politie treft drugsafval aan langs de Papeweg
Zoeterwoude

Aantreffen vaten met vermoedelijk chemisch afval
Middenmeer

Materialen voor xtc-laboratorium in beslag genomen
Eindhoven

Vijf dumpingen chemicalin drugslabs
Tilburg

Onderzoek naar aangetroffen vrachtauto met vaten
Weert

Brand autosloperij in onderzoek
Nijmegen

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio